Rapporten en verslagen

Onze rapporten en verslagen

Enkele bijzondere vondsten

Archeologische opgraving van een kringgreppel - All-Archeo van archeologienota tot opgraving - verslagen

Kringgreppels zijn greppels die aangelegd werden rond een grafheuvel. We komen ze af en toe tegen bij opgravingen. Het gaat doorgaans dan om één ononderbroken cirkelvormige greppel. Groot was onze verbazing toen we in Rumst een grote kringgreppel aantroffen met een opening in het noordoosten. Dergelijke kringgreppels komen weinig frequent voor.

Toen we zeefresidu’s van een onderzoek aan de Korenmarkt in Gent aan het evalueren waren, kwamen we deze dobbelsteen tegen. De dobbelsteen was veel kleiner dan we mogelijk achtten. De zijden zijn slechts 7 mm lang. Ze is uit been gesneden en de punten zijn erin gebrand. De dobbelsteen is gevonden in een laag die dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw.

Dobbelsteentje gevonden bij opgraving - All-Archeo voor al uw archeologisch onderzoek van archeologienota tot opgraving

De schijnsluis in Antwerpen - All-Archeo voor al uw archeologisch onderzoek van archeologienota tot opgraving

Dit is het Sas van de Schijn in Antwerpen. Het ligt ter hoogte van een 19de-eeuwse uitbreiding van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw. Het sas werd aangelegd in 1818, onder Hollands bewind. Het kunstwerk diende voor de waterbevoorrading van de vestgrachten. In geval van gevaar kon het sas ook gebruikt worden als inundatiesluis.

In deze aardewerken urn werden 2.250 tot 3.050 jaar geleden de crematieresten van een overleden persoon verzameld. De urn werd daarna in de grond geplaatst, net zoals we dat vandaag de dag nog steeds doen. In de urn was ook nog een kleiner bijpotje aanwezig.

De urn was één van de begravingen die we vonden bij een opgraving te Zoersel, Graffendonk. We vonden er op een oppervlakte van ca. 3600 m² maar liefst acht grafmonumenten, vier of vijf vlakgraven en mogelijk twee dodenhuisjes. Het grafveld was in gebruik van de late bronstijd of de vroege ijzertijd tot de midden-ijzertijd.

Grafurn in Zoersel - All-Archeo voor al uw archeologisch onderzoek van archeologienota tot opgraving