Verslagen

Verslagen

Onze rapporten

Van al onze onderzoeken schrijven we een rapport met de neerslag van onze bevindingen.

Sinds de wijziging van de wetgeving in 2016 worden archeologienota’s, nota’s en eindverslagen opgesteld. Ze zijn te vinden op het loket van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Oudere rapporten zijn te vinden op het Open Archief van publicaties van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Enkele bijzondere vondsten

Naar aanleiding van de kaap van maar liefst 1000 rapporten speelde het idee om een speciale invulling te geven aan dit reeksnummer. In rapport 1000 dat we in januari 2021 publiceerden, vindt u de meest tot de verbeelding sprekende verhalen en foto’s van de eerste 10 jaar in het bestaan van All-Archeo. Het eindresultaat is een selectie van 10 verhalen en 10 becommentarieerde foto’s van de sites die het meest betekend hebben voor het All-Archeoteam.

Kringgreppels zijn greppels die aangelegd werden rond een grafheuvel. We komen ze af en toe tegen bij opgravingen. Het gaat doorgaans dan om één ononderbroken cirkelvormige greppel. Groot was onze verbazing toen we in Rumst een grote kringgreppel aantroffen met een opening in het noordoosten. Dergelijke kringgreppels komen weinig frequent voor.

Dobbelsteen

Toen we zeefresidu’s van een onderzoek aan de Korenmarkt in Gent aan het evalueren waren, kwamen we deze dobbelsteen tegen. De dobbelsteen was veel kleiner dan we mogelijk achtten. De zijden zijn slechts 7 mm lang. Ze is uit been gesneden en de punten zijn erin gebrand. De dobbelsteen is gevonden in een laag die dateert uit de eerste helft van de 13de eeuw.

Schijnsluis_Antwerpen

Dit is het Sas van de Schijn in Antwerpen. Het ligt ter hoogte van een 19de-eeuwse uitbreiding van de Spaanse omwalling uit de 16de eeuw. Het sas werd aangelegd in 1818, onder Hollands bewind. Het kunstwerk diende voor de waterbevoorrading van de vestgrachten. In geval van gevaar kon het sas ook gebruikt worden als inundatiesluis.

Grafurn_Zoersel

In deze aardewerken urn werden 2.250 tot 3.050 jaar geleden de crematieresten van een overleden persoon verzameld. De urn werd daarna in de grond geplaatst, net zoals we dat vandaag de dag nog steeds doen. In de urn was ook nog een kleiner bijpotje aanwezig.

De urn was één van de begravingen die we vonden bij een opgraving te Zoersel, Graffendonk. We vonden er op een oppervlakte van ca. 3600 m² maar liefst acht grafmonumenten, vier of vijf vlakgraven en mogelijk twee dodenhuisjes. Het grafveld was in gebruik van de late bronstijd of de vroege ijzertijd tot de midden-ijzertijd.