De archeologienota uitgelegd

De archeologienota uitgelegd

Een archeologienota nodig?

Bij ons bent u aan het juiste adres om een archeologienota op te laten maken. Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een bouwproject of voor een verkaveling? Dan is het in bepaalde gevallen nodig om bij uw omgevingsvergunningsaanvraag een archeologienota te voegen. Dit is een gevolg van het Onroerenderfgoeddecreet dat voor archeologie in 2016 in werking is getreden.

Om na te gaan of u een archeologienota nodig heeft, volgt u de stappen in de beslissingsboom van het agentschap Onroerend Erfgoed. Informatie die nodig is om de stappen an de beslissingsboom te doorlopen, kan u opvragen via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed. Bij twijfel kan u ook altijd contact opnemen met de stedenbouwkundig ambtenaar die uw vergunningsaanvraag zal beoordelen. Het is zijn/haar taak om na te gaan of u bij een vergunningsaanvraag een archeologienota moet bijvoegen. Of u stelt de vraag aan ons. Voor wij een offerte opmaken, gaan we altijd eerst na of u effectief een archeologienota nodig heeft.

Bepalende factoren om een archeologienota bij uw vergunningsaanvraag te moeten voegen, zijn onder meer de oppervlakte van de betrokken kadastrale percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingreep en de eventuele ligging in een archeologische zone. Voor de berekening van de oppervlakte van de geplande bodemingreep dient u ook rekening te houden met de geplande omgevingsaanleg.

Erkend archeoloog

Archeologienota’s moet opgesteld worden door een erkend archeoloog, zoals wij. We behaalden al in 2015 onze erkenning (OE/ERK/Archeoloog/2015/00018). Sinds 1 april 2019 is de erkenning voor archeologen uitgesplitst in twee types. Wij zijn erkend archeoloog type 1. Dit betekent dat we alle archeologisch vooronderzoek, zowel zonder als met bodemingrepen mogen uitvoeren. Kortom: u kan voor elk soort onderzoek bij ons terecht.

Wat is een archeologienota?

Een archeologienota is het resultaat van archeologisch vooronderzoek. Voor de opmaak ervan volgen we de richtlijnen van de Code van Goede Praktijk.

Een archeologienota omvat in de eerste plaats de uitvoering van een bureauonderzoek. Daarin raadplegen we verschillende bronnen om inzicht te krijgen in de landschappelijke ligging en de geschiedenis van het terrein en in de gekende archeologische waarden in de omgeving. Zo bepalen we het archeologisch potentieel van het terrein. Anderzijds maken we een inschatting van de impact van de geplande werken op het bodemarchief. Daarna worden beide elementen met elkaar geconfronteerd.

Daaruit volgt een advies met betrekking tot de eventuele noodzaak aan bijkomende maatregelen zoals het uitvoeren van verder vooronderzoek op het terrein. Bijkomende stappen in het archeologisch traject kunnen onder meer bestaan uit landschappelijke boringen, archeologische boringen, proefputtenonderzoek of proefsleuvenonderzoek. Archeologisch onderzoek beperkt zich daarbij tot de zone van de geplande werken.

Procedure en timing voor het opstellen van een archeologienota

Wat is nu de procedure voor het opstellen van een archeologienota en met welke termijn moet u rekening houden? Binnen 2 weken na bestelling kunnen we een archeologienota aanleveren. Heeft u sneller een archeologienota nodig, neem dan contact met ons op. We bekijken dan welke mogelijkheden er op dat moment in onze planning zijn.

De opgestelde archeologienota bezorgen we u ter nazicht. Na ontvangst van uw goedkeuring melden we de archeologienota op het archeologieportaal, waar we als erkend archeoloog toegang toe hebben. Aansluitend daarop bezorgen we u de documenten die u bij de vergunningsaanvraag moet bijvoegen.

Het volstaat dat de archeologienota ingediend werd op het archeologieportaal om uw vergunningsaanvraag in te dienen. U dient niet te wachten op de aktename van de archeologienota om uw vergunningsaanvraag in te dienen. We brengen u daarna op de hoogte van de beslissing van het agentschap Onroerend Erfgoed met betrekking tot de aktename en bezorgen u de desbetreffende link naar de databank waarin de archeologienota of nota gepubliceerd werd.

Vraag nu uw offerte op maat aan

Stuur ons uw prijsvraag op offerte@all-archeo.be en ontvang snel onze offerte voor de opmaak van een archeologienota of ander archeologisch onderzoek. Vermeld duidelijk de gemeente en de straat waar het terrein gelegen is. Voeg bij uw prijsvraag een situeringsplan met aanduiding van het terrein.

20/05/2022

CONTACT

Woestijnstraat 45, 2880 Bornem
info@all-archeo.be

PRIJSVRAAG

CONTACTPERSONEN

Natasja Reyns: 0498/15 84 40
Jordi Bruggeman: 0478/36 57 07

VOLG ONS

Copyright © All-Archeo 2022